WŁAŚCICIEL RAFINERII, POLITYK, POSEŁ NA SEJM - ADAM SKRZYŃSKI

Hrabia Adam Tomasz Aleksander Zaremba Skrzyński (XVII pok.), właściciel kopalni i rafinerii nafty w Libuszy, polityk, poseł do Sejmu Krajowego, poseł do Rady Państwa w Wiedniu. Urodzony 1 stycznia 1853 r w Libuszy. Po ojcu Aleksandrze odziedziczył Libuszę i Kobylankę Kryg. Po odkupieniu Zagórzan przenosi się z rodziną do pałacu wybudowanego przez jego stryja Tadeusza Skrzyńskiego. Politycznie Adam Skrzyński był związany ze stronnictwem konserwatystów krakowskich. W1882 roku został wybrany na posła do Sejmu Krajowego w okręgu Gorlice – Biecz funkcję te pełnił przez dwie kolejne kadencje do 1901 r. W Sejmie dał się poznać jako specjalista przemysłu naftowego. Postawił też wniosek o założenie szkoły rolniczej w Gorlicach, Jaśle lub Krosnie. Zabiegał o podniesienie rangi swojego powiatu, m. in. złożył w roku 1898 wniosek o utworzenie szkoły realnej w Gorlicach. Dnia 14 I 1895 roku został mianowany przez cesarz Franciszka Józef I dziedzicznym hrabią austriackim. Hrabia Adam Skrzyński działał w wielu organizacjach gospodarczych; od 1881 roku był członkiem zarządu Towarzystwa Naftowego w Gorlicach. Z małżeństwa z Oktawią Tarnowską, miał syna Aleksandra i córki: Izabele Marię Izydorę. Hrabia Adam Skrzyński zmarł 26 II 1905 roku w Marienbadzie pochowany w rodzinnym grobowcu w Zagórzanach.
Opracowano na podstawie Polskiego Słownika Biograficznego


Dwór w Libuszy - miejsce urodzin Adama Skrzyńskiego