ARTYSTKA MALARKA - ANNA SROCZANKA

Anna Sroczanka urodziła się w Libuszy w roku 1914 w wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Spokrewniona była zarówno z bł. bratem Alojzym Kosibą jak i polarnikiem - profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego, Aleksandrem Kosibą. Szkołę gimnazjalną ukończyła w Gorlicach, następnie podjęła studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1935-1939) pod kierunkiem W. Jarockiego, S. Filipkiewicza, J. Mehoffera, K. Sichulskiego - malarstwo, K. Srzednickiego i Jurkiewicza - grafika. Dyplom uzyskała w roku 1948 (rok 1955 podaje G. Ślawska) w pracowni prof. W. Weissa. W 1956 r. wyjechała z Krakowa i osiedliła się w Bydgoszczy, gdzie przebywała aż do śmierci w roku 1991 - tam też została pochowana. Przez całą swoją karierę utrzymywała bliski kontakt z Ziemią Biecką i rodzinną Libuszą, efektem czego są liczne prace związane tematycznie z regionem. Zajmowała się malarstwem (pastele, tempera, akwarele) i grafiką (staloryty, drzeworyty, linoryty i gipsoryty). Brała czynny udział w wystawach Okręgu Krakowskiego Z.A.P. Zorganizowała 27 wystaw indywidualnych, uczestniczyła również w wystawach zbiorowych. Pierwszą wystawę indywidualną akwarel i drzeworytów urządziła w Krakowie w 1955 r. W kwietniu 1959 r. urządziła wystawę prac malarskich i graficznych w Pomorskim Domu Sztuki w Bydgoszczy. W lipcu-sierpniu 1976 r. miała indywidualną wystawę w Pałacu Sztuki w Krakowie, wcześniej, w 1959 uczestniczyła w wystawie zbiorowej w Gorlicach (wspólnie z Kunzem i Gabryel-Różycką). Jej prace znajdują się w zbiorach muzealnych Rzeszowa, Krosna, Grudziądza, Majdanka, Koszalina, Torunia, Bydgoszczy i Wrocławia. W okolicach miejsca urodzin malarki jej obrazy znajdziemy w muzeach: w Bieczu i Gorlicach, kościele w Krygu oraz w Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii w Libuszy. Obraz "Ostatnia wieczerza" spłonął wraz z libuskim kościołem w roku 1986.
Na wystawie zbiorowej w Gorlicach, w roku 1959 zaprezentowała m. in. prace:
Kościół farny w Bydgoszczy (akwarela)
Kościół Św. Jakuba w Toruniu (akwarela)
Wielbłąd - pejzaż z Gór Stołowych (tech. mieszana)
Stara baszta w Bieczu (tusz - tempera)
Wenecja bydgoska (olej)
Wenecja bydgoska II (monotypia)
Zabytkowa baszta w Bieczu (akwarela)
Biecz - stara baszta w Bieczu (akwarela)
Biecz - stara baszta III (tempera)
Przekupka (monotypia)
Szyby naftowe (drzeworyt)
Biecz - stara kapliczka (drzeworyt)
Zabytkowa fara w Bieczu (olej)
Opracowano na podstawie: http://zpap-bydgoszcz.pl/nestorzy/sroczanka.html z dnia 16 maja 2012 r., artykułu Anny Pabis "Życiorys zrodzony w Libuszy" (Gazeta Gorlicka nr 10 z 1997 r.) i katalogu wystawy Gorlice 1959 r.

Obraz Anny Sroczanki znajdujący się w kościele w Krygu.

Obraz Anny Sroczanki będący własnością prywatną.

Obraz Anny Sroczanki będący własnością prywatną.

Obraz Anny Sroczanki będący własnością prywatną.