Krzysztof PrzybyłowiczKrzysztof Przybyłowicz (ur. 23 stycznia 1953 r. w Gliwicach) – emerytowany nauczyciel, historyk - amator zajmujący się m. in. historią Żydów Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Bieczu.
Z wykształcenia muzyk instrumentalista (puzon), nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki. Pracę zawodową rozpoczął w roku 1974 w Szkole Podstawowej nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach. W latach 1987 - 1989 r. pracował w Zasadniczej Szkole Zawodowej PKP w Gliwicach. 1 maja 1989 r. objął funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35, później Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Piastów Śląskich (Gimnazjum nr 7 i VII Liceum Ogólnokształcące). Wspólnie z trenerem Janem Motylem założyli Szermierczy Klub Sportowy "Muszkieter", jego wychowankowie odnosili duże sukcesy sportowe w zawodach rangi mistrzowskiej (mistrzowie Polski, świata, brązowy medalista olimpijski). W roku 2011 przeszedł na emeryturę. Oprócz tematyki żydowskiej interesuje się zamkami w Polsce, surowcami skalnymi Polski, Piastami śląskimi, Literackimi Nagrodami Nobla, literaturą żydowską z kręgu jidysz, turystyką górską. W roku 2015 opublikował książkę pt. Żydzi Biecza. Historia i Zagłada. Jest budzicielem żydowskiej historii Biecza, animatorem działań na rzecz popularyzowania tematyki żydowskiej w Bieczu. Obecnie pracuje nad dwiema książkami poświęconymi żydowskiej historii domów Biecza i biogramom Żydów Biecza (Słownik biograficzny Żydów Biecza).