Oferta programowaMidrasz (hebr.)

badać, dociekać, głosić


Centrum Informacji o Dawnej Gminie Izraelickiej w Bieczu (CIDGIB) zw. dalej Centrum jest organizacją, która prowadzi swoją działalność skupiając się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra. Nie kieruje się chęcią osiągnięca zysku. Siedzibą Centrum jest budynek mieszczący się w Libuszy, pow. Gorlice, pod adresem Libusza 760. Terenem działalności są miejscowości wchodzące w skład gminy Biecz. Centrum nie posiada budżetu, władz, nie działa na zasadach stowarzyszenia, nie prowadzi działalności gospodarczej. Podstawowym celem działalności Centrum Informacji o Dawnej Gminie Izraelickiej w Bieczu jest ochrona pamięci po zamordowanych mieszkańcach Biecza i popularyzacja wiedzy o ich życiu i dokonaniach. Przedmiotem działania Centrum jest także wspieranie działań popularyzatorskich poświęconych historii i kulturze żydowskiej, a także jej związkom z historią i kulturą Biecza. Centrum prowadzi działalność w zakresie:
 • gromadzenia pamiątek historycznych związanych z historią Żydów Biecza, w szczególności: dokumentów osobistych, fotografii, listów, pamiątek związanych z kulturą żydowską Biecza,

 • opracowywania, publikowania i rozpowszechniania wydawnictw z zakresu swojej działalności,

 • prowadzenia dokumentacji archiwalnej,

 • kompletowania podręcznej biblioteki judaistycznej,

 • utrzymywania kontaktów z potomkami bieckich Żydów,

 • organizacja uroczystości rocznicowych związanych z zagładą Żydów,

 • popularyzacja wiedzy o Żydach Biecza.

Centrum Informacji o Dawnej Gminie Izraelickiej w Bieczu oferuje bezinteresowne usługi w zakresie:

 • korzystania z archiwum Centrum i fotokopii archiwalnych dokumentów będących w posiadaniu Centrum,

 • korzystania z zasobów biblioteki judaistycznej,

 • oprowadzania żydowskim szlakiem po Bieczu,

 • organizacji lekcji i wykładów o tematyce żydowskiej,

 • poszukiwań przodków Żydów bieckiej gminy wyznaniowej.