GALICYJSKIE CMENTARZE WOJENNE

Okręg IX Bochnia

\

PODŁĘŻE NR 331 - CMENTARZ NIEISTNIEJĄCY
/P>