GALICYJSKIE CMENTARZE WOJENNE

Okręg X Limanowa
JORDANÓW NR 370