KAPLICZKI MUROWANE, SŁUPOWE, SZAFKOWE I INNE

Kapliczka Libusza - Pasternik
Kapliczka murowana "Kościelna"
Kapliczka - Kolonia GórnaKapliczka fundacji Malinowskich
Figura św. Floriana
W opracowaniu