MOJE ULUBIONE UTWORY MUZYCZNE

CLAUDE DEBUSSY - Popołudnie Fauna (Prélude a l'apres-midi d'un faune), 1894
Popołudnie fauna Clauda Debussy francuskiego kompozytora, przedstawiciela impresjonizmu w muzyce charakteryzuje się gęstą fakturą, żywą kolorystyką, wyraźnym wpływem orientalnych kultur muzycznych oraz zastosowaniem niekonwencjonalnych skal muzycznych i systemów tonacji. Jest jednym z tych pierwszych, znaczących dzieł kompozytora, które - można powiedzieć - zapoczątkowały wiek XX w muzyce. Przedstawiona słuchaczom w Paryżu w roku 1894 kompozycja symfoniczna, zainspirowana wierszem Stefana Mallarmé pod tym samym tytułem, miała nie tyle “opowiadać” jakiś obrazek literacki, co “wywoływać wrażenie” leniwej drzemki znużonego fauna w upale greckiego popołudnia. Przez analogię z żywo dyskutowanym kierunkiem w malarstwie opatrzono tę muzykę etykietką “impresjonizmu”, użytą zresztą w sensie zarzutu: zbytniej płynności form, nieuchwytnej konstrukcji. Etykietka przyjęła się. Tymczasem szło o coś znacznie więcej. Za sprawą Debussy’ego obowiązujący przez dwa stulecia system dźwiękowy, ten w jakim tworzyli Bach, Mozart, Beethoven czy Brahms -- uległ rozluźnieniu, otwierając się ku nieprzeczuwanym wcześniej barwom, harmoniom, wibracjom i nastrojom.

CDN