MARMURY


Wapienie krystaliczne - marmury występują w trzech rejonach Polski: Sudety Wschodnie, rejon Śnieżnika oraz wschodnia osłona Karkonoszy. W Sudetach Wschodnich duże złoże znajduje się w Sławniowicach oraz niewielkie w Gierałcicach, Burgrabicach i Przewornie. W Sławniowicach wapienie tworzą sześć głównych stromo pochylonych pokładów przekładanych wkładkami łupków łyszczykowych. Marmury sławniowickie odznaczają się wysokimi walorami barwnymi i dekoracyjnymi (smugowane, szare, białawe, zielonkawe). W rejonie Śnieżnika, na obszarze Ziemi Kłodzkiej, marmury występują w okolicach Kletna, Stronia Śląskiego, pasma Krowiarek i Różanki. W Stroniu Śląskim występują marmury odmiany pasiasto-białej ("Biała Marianna"), oraz różowo-zielonej ("Zielona Marianna"). Z wapieni krystalicznych produkowane są również grysy w Kletnie i Rogóżce.


WYKAZ KAMIENIOŁOMÓW I ZŁÓŻ MARMURU W POLSCE

(podano za http://kamienie-budowlane.pgi.gov.pl/kam_spis.php).

 • Lipa
 • Biała i Zielona Marianna
 • Kletno IV
 • Mielnik
 • N. Waliszów-socz. C
 • Rogóżka
 • Romanowo Górne
 • Romanowo-Walisz.
 • Romanowo-Waliszów Płd.
 • Różanka
 • Stronie Śląskie-Wieś
 • Przeworno
 • Kapela
 • Podgórki
 • Sławniowice

KAMIENIOŁOM "ROMANOWO" – kopalnia odkrywkowa marmuru i dolomitu w znajdująca się w miejscowości Romanowo. Kamieniołom położony jest na wschodnim grzbiecie wzniesienia Rychtarzowej Góry w Sudetach Wschodnich, w środkowo-północnej części małego masywu górskiego Krowiarki należącego do Masywu Śnieżnika na północno-wschodnich obrzeżach wsi Romanowo.
Kamieniołom „Romanowo” jest to zakład wydobywczy, eksploatujący marmur i dolomit metodą odkrywkową ze złoża soczewkowego. Kamieniołom jest największym na ziemi kłodzkiej kamieniołomem marmuru. W 1974 r. podczas robót ziemnych wewnątrz złoża białego marmuru odkryto nieistniejącą obecnie grotę krasową Jaskinię Romanowska Studnia.
Strona kamieniołomu "ROMANOWO"


KAMIENIOŁOM "SŁAWNIOWICE" Po drugiej wojnie światowej wydobywaniem i produkcją wyrobów z marmuru zajmowało się państwowe Przedsiębiorstwo Wydobycia i Obróbki Marmuru "Marmur". Od 1 stycznia 2006 roku następcą prawnym jest jednoosobowa spółka Skarbu Państwa "MARMUR" Sławniowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kopalnia marmuru oferuje dwie odmiany skały: „Sławniowice złociste” i „Sławniowice szaro-niebieskie”
Strona internetowa kamieniołomu "SŁAWNIOWICE"