Falniowska-Gradowska A., Lustracja województwa krakowskiego 1765, cz. I, Powiaty sądecki, szczyrzycki, biecki, czchowski oraz księstwa zatorskie i oświęcimskie, Warszawa-Kraków 1973

 

(...) STAROSTWO LIBUSKIE

Tego starostwa jest posesorką JO księżna JMP Joanna Lubomirska, chorążyna koronna, za przywilejem Najjaśn. Augusta III śp. JO księciu Lubomirskiemu chorążemu koronnemu danym*, na które starostwo ius communicativum samej JO księżnie JMP od Najjaśn. Augusta de data eiusdem Varsaviae, die 13 martii a. 1739 służy**

 

[WSIE DO STAROSTWA LIBUSKIEGO NALEŻĄCE]

 

Wieś Libusza

W tej wsi jest osiadłości tj. kmieci, zagrodników i chałupników 47.

Dają najmu, czynszu, za osep, chmiel, kury, kapłony, oprawę według inwentarza zł 373.

(...)

Sumaryjusz generalnej intraty starostwa lubuskiego

 

 

gr

den.

Za krescencyją ogólnie z 8 folwarków

11 561

20

16

Drobnych czynszów, za kapłony, kury, oprawę, osep, chmiel

2 020

8

 

Najmu za robociznę od poddaństwa

3 135

7

 

Spaśnego od bydła

322

 

 

Warsztatowego od knapów 156 a fl. 3

468

 

 

Za siana brogów 16 a fl. 80

1 280

 

 

Za przędziwo lnu klubów 720 a fl. 3

1 440

 

 

[p.149] Prowentu browarniego z propinacyi

12 003

17

12

Czynszu z chałupek, które na dworskim groncie są pobudowane

369

29

 

Z 2 folwarków, tj. Libuszy i Krygu według kontraktu Te dwa folwarki W JMP Rudkowski trzyma arendownym

kontraktem. Regestrów sobie żadnych nie pisał ani nie karbował, na co przysiągł, że to nie czynił in fraudem Skarbu koronnego

8 000

 

 

Suma intraty efficit złp

40 600

11

 

 

Ekspensa fundi

JMP ekonomowi rozembarskiemu zasług

270      

 

 

JMP podstarościemu moszczennickiemu zasług

130

 

 

Za pszenice kor. 3, jęcznienia kor. 3 PP dyspozytorom na piwo

45

 

 

Tymże dyspozytorom za soli gar. 32

16

 

 

Karbownikom i polowym na kożuchy i buty

84

 

 

Dziesięciny i mesznego z pustek

36

 

 

Na najęcie ludzi na żniwa i innej roboty

236

10

 

Organiście moszczenickiemu

10

 

 

Hiberny, co dwór do gromady dodaje z ról do dworskiego gruntu

przyłączonych, gdyż pogłówne chałupki w gruncie dworskim

pobudowane opłacają

168

24

12

Suma ekspensy złp

1 023

4

12

Restat na intratę do kwarty złp

39 577

6

6

 

 

 

 

 

To rozdzieliwszy na cztery części efficit kwarty zł 9894 gr 9 den.2 1/2

 

Zaprzysiągł tę lustracyją JMP Stanisław Lenartowicz, ekonom starostwa libuskiego.

Hiberny płaci to starostwo zł 6741 gr 14