Jerzy Piórecki, Ogrody i parki województwa krośnieńskiego, Bolestraszyce 1998

 

s. 143-145.

 

[LIBUSZA]

Ogrody i folwark na dolnym tarasie zabudowane zostały przez Zakłady Kopalnictwa Naftowego. Ocalał dwór z kilkoma wielkimi pomnikowymi dębami na górnym tarasie i główne drogi dojazdowe wraz z fragmentem alei do Glinnika. Jedynym urozmaiceniem terenu jest długa i wysoka skarpa z fragmentami, w górnej części, lasu grądowego. Zasłaniają one jakby kulisą, przemysłową część krajobrazu na dolnym tarasie. Dwór i stare uroczysko rekompensują wszelkie straty w drzewostanie. Na wysokiej skarpie zachowany jest jeszcze starodrzew dębowy z wieloma pomnikowymi drzewami. Najcenniejsza część ogrodu położona jest też, obok drzew lipowych przy dawnej głównej drodze dojazdowej, rośnie jeszcze kilka sędziwych lip. Najokazalszy dąb szypułkowy rośnie pojedynczo przed elewacją ogrodową dworu, w obrębie dawnych kwater drzew owocowych.

Niestety, pomimo pięknie zachowanej bryły dworu pośród luźno rozrzuconych drzew oraz sadu i warzywników, w jednej z części przeznaczony jest on dla inwentarza domowego.

Drzewa pomniki

Dąb szypułkowy – 5x540, 3x400, 6x350-400, 29x300-350 cm

Lipa szerokolistna i drobnolistna – 2x400, 370, 8x300-350 cm.