Charakterystyka rejestru poborowego.

Powstanie rejestrów poborowych wiąże się ściśle z systemem ustanawiania i zbierania podatków w dawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej. Przed każdym ogólnym poborem sejm wydawał specjalny uniwersał bądź odwoływał się do ogłoszonego już poprzednio, który w danym roku miał stanowić dla poborcy podstawę do sporządzenia rejestru podatkowego. Każdy uniwersał poborowy określał dokładnie zasady i wysokość opodatkowania oraz sposób i termin ściągania należności, stanowiąc tym samym podstawową i obowiązującą instrukcję zarówno dla poborców, jak i dla płatników. ....Pod nazwą wsi następuje w pierwszej rubryce ilość łanów podlegających poborowi w danej wsi, dalej ilość zagrodników z rolą i bez roli, komorników, osobno z bydłem i bez bydła....

Rejestr poborowy województwa krakowskiego z roku 1680 wraz z aneksem miast według rejestru z roku 1655. Opracowali Edward Trzyna i Stanisław Żaga pod redakcją Stefana Inglota. Wrocław 1959. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Archiwum historyczne Tom II.

FARA LIBUSZA
Eadem villa, sors hospitalis Biecen (44) 1 1/2 łanu, f.[floreny] 54, 4 zagród bez ról f. 19 g.[grosze] 6, 1 komory z bydłem f. 9 g. 18, 2 komor bez bydła f. 4 g. 24. Summa f. 87 g. 18. Sors Reg., Andr[eae] Rey 9 1/2 łanów f. 342, 4 zagród bez ról f. 19 g. 6, 3 komor bez bydła f. 7 g. 6, 1 koła dorocznego f. 14 g. 12. Summa f. 382 g. 24.

(44) Część wsi należąca do szpitala w Bieczu.

Rejestr poborowy województwa krakowskiego z roku 1629. Opracowali W. Domin, J. Kolasa, E. Trzyna, S. Żyga pod redakcją Stefana Inglota. Wrocław 1956. Zakład imienia Ossolińskich - wydawnictwo.

FARA LIBUSZA
Eadem villa, R., ten. Kochanowski 11 Maii oddał poborów z tej wsi Błażej Smek cztery [od] 9 1/2 łanów - f. 38; 4 zagród bez ról - f. 2 g. 4; 3 komorników bez bydła - g. 24, 1 koła dorocznego - f. 1 g. 18. Summa f. 42 g. 16 Sors hospitalis Biecensis (7) 16 Maii p. Jerzy Głuchowski oddał poborów cztery [od] 2 1/2 łanów - f. 6; 4 zagród bez ról - f. 2 g. 4; 1 komornika z bydłem - f. 1 g. 2; 2 komorników bez bydła - g. 16. Summa f. 36 g. 22.

(7) Część wsi należąca do szpitala w Bieczu.