:56 2012-05-12 LIBUSZA

 

Słownik goegraficzny Sulimierskiego
Geografia Kuropatnickiego
Księga adresowa Polski 1928
SŁOWNIK GEOGRAFICZNY KRÓLESTWA POLSKIEGO I INNYCH KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH WYDANY Pod Redakcyą Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego, TOM V. WARSZAWA 1884
Geografia albo dokładne opisanie Królestw Galicyi i Lodomeryi hr. Kuropatnickiego
Księga adresowa Polski 1928 (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa; Annuaire de la Pologne (y Compris la V. L. de Dantzig)

 

Księga adresowa Polski 1929
Skorowidz miejscowości
Organizacja Obrony Narodowej
Księga adresowa Polski 1929 (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa; Annuaire de la Pologne (y Compris la V. L. de Dantzig)

Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi Wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem. Lwów 1868
Henryk Malinowski Organizacja Obrony Narodowej oraz walka we wrześniu 1939 r. na terenie powiatu gorlickiego, W: Studia Historyczne, Rok XX, zeszyt 4 (79), s. 583-604, Kraków 1977

 

Dzieje Libuszy
Ogrody i parki województwa krośnieńskiego
Starosta libuski Andrzej Rej z Nagłowic
Gabriela i Tadeusz Ślawscy, Dzieje Libuszy w okresie przedrozbiorowym,Rzeszowski Rocznik Muzealny, s. 7-41, Rzeszów 1982
Jerzy Piórecki, Ogrody i parki województwa krośnieńskiego, Bolestraszyce 1998
Stanisław Cynarski, Starosta libuski Andrzej Rej z Nagłowic – dyplomata pierwszej połowy XVII w., W: Nad rzeką Ropą, s. 387-402, Kraków 1968.

 

Lustracja województwa krakowskiego

Nazwy miejscowe
Teka Grona Konserwatorów
Alicja Falniowska-Gradowska, Lustracja województwa krakowskiego 1765, cz. 1, Powiaty sądecki, szczyrzycki, biecki, czchowski oraz księstwa zatorskie i oświęcimskie. Warszawa-Kraków 1973
Rymut Kazimierz, Nazwy miejscowe dawnego powiatu bieckiego
Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej, Tom. I, Kraków, 1900 - Libusza

 

Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu

Rejestry poborowe z 1629 i 1680 r.
Ilustrowany Kurier Codzienny Codzienny
Redakcja ogólna: Tomasz Jurek Opracowanie informatyczne: Stanisław Prinke, Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, część III LIBUSZA Edycja elektroniczna
Rejestry poborowe województwa krakowskiego z roku 1629 i 1680
Ilustrowany Kurier Codzienny z 1937 r. nr 186 - rafineria w Libuszy

 

Lustracja województwa krakowskiego

Dokument lokacyjny wsi Libusza
Żydzi Libuszy
Lustracja województwa krakowskiego 1659-1664, cz. II, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN
W Krakowie, 30 września 1348 roku Kazimierz Wielki daje pozwolenie sołtysowi Jakubowi na lokację wsi Libusza.
Żydzi Libuszy w źródłach archiwalnych

 

Przywilej budowy młyna

Królowa Zofia w sprawie szpitala w Bieczu
W budowie
Sołtys Hynek otrzymuje przywilej budowy młyna
Ksiądz Przybianka daruje sołectwo w Libuszy fundacji szpitalnej w Bieczu
W budowie