Claude Monet, Impresja, wschód słońca, 1872, Museé Marmottan, Paryż

IMPRESJONIZM I POSTIMPRESJONIZM

Od tytułu obrazu Moneta Impresja. Wschód słońca pochodzi nazwa całego kierunku. Jako pierwszy określenia impresjonizm użył krytyk Louis Leroy atakując i wyśmiewając w swojej recenzji obraz Moneta, wystawiany na pierwszej wystawie impresjonistów w 1874 roku, która spotkała się z miażdżącym przyjęciem.