INWENTARYZACJA KAPLICZEK, FIGUR I KRZYŻY PRZYDROŻNYCH LIBUSZY

KAPLICZKI
KAPLICZKI WE FRONTACH DOMÓW
KAPLICZKI SZAFKOWE NADRZEWNEKRZYŻE ŻELIWNE NA POSTUMENTACH
KRZYŻE METALOWE
KRZYŻE KAMIENNE