GALICYJSKIE CMENTARZE WOJENNE

Pomnij, przechodniu, wchodząc w to obejście

Że ziemia setki poległych tu grzebie

Co młode życie oddali w potrzebie

By nam zapewnić dziś wolność i szczęście

     Cmentarze z czasów pierwszej wojny światowej zostały opisane, zinwentaryzowane, coraz mniej spośród nich pozostaje w zapomnieniu, wiele doczekało się rewaloryzacji. I chociaż często remonty zniekształcają ich pierwotny szlachetny wygląd, to coraz rzadziej ktoś, kto chce zapalić świeczkę na grobie żołnierzy, napotyka dzikie zarośla czy śmietnisko. Cmentarze wojskowe wkomponowane w krajobraz Małopolski są pomnikiem działań wojennych czasów pierwszej wojny światowej. Prezentują niezwykłą różnorodność, ulokowane na wzgórzach, ale również w dolinach, na polanach jak i w głębi lasu, są zawsze pieczołowicie wkomponowane w krajobraz. Miejsca pod ich budowę były wybierane z niezwykłą starannością. Indywidualne rozwiązania architektoniczne do dziś budzą podziw dla wrażliwości na kontekst. Szacunek i otwartość na zastaną sytuację przestrzenną zaowocowały dziełami, które wrosły w swe miejsca jakby były tam od zawsze. Budowa każdego z cmentarzy była wyzwaniem architektonicznym i organizacyjnym. Wiele z nich to także dzieła inżynierskie. Budowę cmentarzy prowadził Oddział Grobownictwa Wojennego przy dowództwie okręgu wojskowego "Galicja Zachodnia". Teren działań podzielono na 11 okręgów cmentarnych: I Żmigród, II Jasło, III Gorlice, IV Łużna, V Pilzno, VI Tarnów, VII Dąbrowa Tarnowska, VIII Brzesko, IX Bochnia, X Limanowa, XI Kraków, Pozostałe cmentarze.


Zwiedzanie tych cmentarzy jest dla mnie ucztą duchową. Nie tylko ze względu na walory historyczne, artystyczne, czy też krajobrazowe - wszak umiejscowione są w przepięknych okolicach. Peregrynacja po nich jest pretekstem do poznawania wiosek, zamieszkujących je ludzi, historii tych miejscowości. A ludzie są tu przemili, uczynni. Ponieważ z tych stron pochodził mój ojciec, to mogę pokusić się o takie spostrzeżenie, które i u siebie zauważyłem: dla obcych jesteśmy milsi niż dla najbliższych. Przyjezdnym jesteśmy w stanie poświęcić ten czas, uśmiech, którego dla męża, żony, dzieci często brakuje. Wada i zaleta. W takie właśnie kolejności. Zwiedziłem już wszystkie cmentarze sześciu pierwszych okręgów wojskowych, teraz przyszedł czas na Dąbrowę Tarnowską i Brzesko. Nadmieniam, że zamieszczone na stronie zdjęcia cmentarzy są mojego autorstwa - wszystkie.