Bieczu, kochany mój Bieczu,
Już nikt cię nie zrani, nie zdradzi.
Pozwól mi w ciszy odmówić
Modlitwę za ciebie - Kaddisz
Elias Singer (tłum. A. Minkowski)


CENTRUM INFORMACJI

WEJŚCIE