CENTRUM INFORMACJI O DAWNEJ GMINIE IZRAELICKIEJ BIECZ

KALENDARZ ŻYDOWSKI

Centrum Informacji o Dawnej Gminie Izraelickiej Biecz
AKTUALNOŚCI
HISTORIA ŻYDÓW BIECZA
BAZA DANYCH ŻYDÓW BIECZA
Kalendarium Midrasza
Krótka historia pobytu społeczności żydowskiej na Ziemi Bieckiej
Baza danych zawiera rekordy z informacjami dotyczącymi poszczególnych rodzin i osób pochodzenia żydowskiego z Biecza

BIBLIOTEKA MIDRASZA
CZASOPISMA
MULTIMEDIA
Literatura żydowska, czasopisma
Wykaz czasopism z artykułami dotyczącymi Żydów Biecza
Filmy

ARCHIWA
RELACJE PISANE
RELACJE MÓWIONE - ORAL HISTORY
Wykaz materiałów archiwalnych
Relacje z archiwów państwowych i prywatnych, także zagranicznych
Relacje z USC Shoah Spielberg i Yale University i zbiory prywatne.

MOJE KSIĄŻKI.
JUDAICA
SPRAWIEDLIWI WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA
Moje książki wydane i zapowiedzi.
Zbiór zdjęć zgromadzonych przedmiotów związanych z kulturą i religią żydowską Biecza.
Leksykon sprawiedliwych

AD REM.
Przewodnik po muzeum
do zrobienia
Sprostowania
Wirtualny spacer
do zrobienia